"Is duurzaamheid voor jou net zo belangrijk als voor ons?"

Duurzaam

DUURZAAM PAPIER
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) en FSC (Forest Stewardship Council) staan voor een duurzame markt en verantwoord bosbeheer. Alle schakels binnen de keten die te maken hebben met papier en/of karton, en certificaathouder zijn, kunnen verantwoorden dat zij milieubewust handelen. Laumé media werkt met grafische partners die PEFC en FSC-gecertificeerd zijn.

ISO
ISO (International Organization for Standardization) is een internationale organisatie die normen vaststelt. Normen en standaarden die zorgen voor een gecontroleerde en efficiente work-flow binnen een bedrijf. Vooraf weten hoe het eindresultaat word. Laumé media werkt met grafische partners die ISO-gecertificeerd zijn.

Groen denken.
Goed omgaan met het milieu is voor ons vanzelfsprekend. Dit vertaalt zich o.a. in het streven naar steeds efficiëntere en daardoor minder belastende productie processen. Chemieloze prepress, plantaardige bio-inkten en een alcoholvrij drukproces. Afvalstromen strikt scheiden, groene energie (elektriciteit en gas). Post CO2 neutraal versturen. Kortom, duurzaam produceren is een vanzelfsprekendheid.

Chemieloze drukwerkvoorbereiding
Waarom gebruik maken van een procedé waarbij elke offset plaat opnieuw ontwikkeld moet worden, en waarbij elke keer weer chemische stoffen vrijkomen? Offsetplaten worden via een computer-to-plate (CTP)-belichter gemaakt. Deze nieuwste generatie chemieloze plaat wordt met een laserstraal belicht en heeft geen verder ontwikkelproces meer nodig. Ook de kwaliteit van het uiteindelijke drukwerk ligt door deze technologie op een hoger en stabieler niveau.

Kleur geven met ...
Bio-inkten die op plantaardige oliën gebaseerd zijn. Het mengen van inkt zorgvuldig en gedoseerd doen middels moderne mengcomputers. Zo kan inktafval tot een minimum beperkt worden.

Minder afval met digitaal drukwerk
Digitaal drukwerk is niet alleen interessant om kleine oplages te produceren en uitingen te personaliseren maar ook om milieuvriendelijker te werken. Onnodig drukwerk voorraden behoren hiermee tot het verleden. Ook voor digitaal drukwerk is een FSC papierlijn beschikbaar. Met deze digitale technologie combineren we milieu met betaalbaar kwaliteitsdrukwerk.